• #کیهان و #حسین_شریعتمداری که از سال‌ها پیش خواستار خروج ایران از #NPT بود و آنرا پیگیری می‌کرد، به اظهارات دیروز #ظریف در تهدید به خروج ایران از آن بی توجهی کرد و در ص۱ کار نکرد، یادداشت حمایتی نیز نسبت به آن منتشر نکرده است. احتمالا ظریف و روحانی باید هزینه‌اش را بدهند.