• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

  1398/10/30 ساعت 15:30

  #ایران و خروج احتمالی از #NPT

  فواید :
  توازن بخشی در برابر بازگشت تحریم‌های شواری امنیت سازمان ملل
  استفاده از یک برگ با ارزش در توافقات بعدی

  مضرات :
  اجماع جهانی علیه ایران
  تشدید احتمال حمله نظامی غرب به ایران