• #ظریف:‌ اگر اروپایی‌ها به بازی‌های سیاسی ادامه دهند و موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، خروج #ایران از NPT مطرح خواهد بود اما پیش از آن برنامه‌های دیگر را می‌توان در دستور کار قرار داد.
    منبع:خانه ملت
    #NPT