• میانگین درآمد سرانه مردم جهان در ۱۰سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد کرده. درآمد سرانه مردم #ایران در این دوره نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نزدیک ۲درصد کمتر شده. به عبارت دیگر، همه بالا و پایین رفتن‌های ۱۰ساله اقتصاد ایران حاصلی جز درجا زدن نداشته.
    #تجارت_فردا
    #تحریم
    http://tejaratefarda.com/fa/tiny/news-۳۳۱۴۷ …