• فدراسیون دانشمندان آمریکایی/تعداد کلاهک‌های هسته‌ای کشورها درسال ۲۰۱۸
  روسیه ۶۸۰۰
  آمریکا ۶۶۰۰
  فرانسه ۳۰۰
  چین ۲۷۰
  انگلیس ۲۱۵
  پاکستان ۱۴۰
  هند ۱۳۰
  اسرائیل ۸۰
  کره شمالی ۲۰

  تهدید جهانی: #ایران بدون کلاهک هسته‌ای!
  براساس بند ۶ #NPT تمامی کشورهای دارنده تسلیحات باید خلع سلاح شوند.