• اروپا مسیر خطرناکی را با آغاز اجرای #مکانیسم‌ماشه آغاز کرد. اگر این روند را تا انتها جلو ببرد و علاوه بر ماده ۳۶، ماده ۳۷را هم اجرا کند کمترین هزینه‌اش پایان برجام و عدم اجرای داوطلبانه #پروتکل_الحاقی توسط ایران خواهد بود و بیشترین هزینه میتواند خروج کشورمان از #NPT بی فایده باشد