• #علی_ربیعی: هیچ کدام از مقام‌های دولت تا عصر جمعه از موضوع خبر نداشت. حکایت آبان ماه است؟ توپ در زمین دیگری انداختن؟ جالب‌تر این که می‌گوید در تجمعات دیروز هم شرکت کرده است. اگر تجمع #غیرقانونی است حضور #سخنگوی_دولت در آن به چه معناست و اگر #قانونی است، چرا چنین برخورد شده است؟