• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1398/10/23 ساعت 11:42

    صبح به یکباره همه نوشتند برنامه #دورهمی تعطیل شد. حالا فهمیدیم علتش تقارن با ایام فاطمیه بوده است! خواستند روغن ریخته را نذر امامزاده کنند اما نشد. قیمت امروز نان چند است آقای #مدیری؟