• اینکه برنامه #دورهمی رو تعطیل نکردن خیلی خوبه. اتفاقا باید دورهمی و مدیری الان که دیگه صحبت از دولت نیست و باید از برادران سپاه و صداوسیما و خطای انسانی گفت برن روی آنتن تا معلوم بشه چقدر شجاعت طنز گفتن دارن. بیینیم حالا تماشاچی‌های دستچینشده به چی می‌خوان بخندن.