• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/10/20 ساعت 17:58

    رشد اقتصادی ایران تا سال ٢٠٢١ از متوسط رشد #GDP خاورمیانه (٢.٨٪) و کشورهای در حال توسعه (٤.٤٪) کمتر خواهد بود! این زنگ خطری است که سالهاست به صدا درآمده و نیازمند جدی گرفته شدن است! رشد درامد سرانه ایرانیان باید اولویت اول کشور باشد! #رفاه #توسعه #اقتصاد