• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/09/30 ساعت 01:42

    مراقب باش آرزوی چی رو می‌کنی
    چون حتی خودتم نمی‌تونی کنترلش کنی
    دیالوگ فیلم
    #Brexit : uncivil war