• مستر بلیط: در هر هفت ثانیه یک بلیط می‌فروشیم

    #مستربلیط از سال ۱۳۹۴ در صنعت #گردشگردی فعالیت داشته است. این #استارتاپ بازار این صنعت را در چند سال آینده شکل‌گرفته‌تر و تحت سلطه خود می‌داند.

    مدت زمان مطالعه: ۷ دقیقه
    در تکراسا بخوانید:
    http://bit.ly/۲EoFiVb
    @MrBilit