• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/09/23 ساعت 11:41

    شاهین طبری رئیس هیات‌مدیره #چارگون: «در حاشیه گردهمایی امسال که ۷ دی‌ ماه برگزار می‌شود، نمایشگاه کسب‌وکارهای #نوآور برگزار خواهد شد که استارتاپ‌هایی با خدمات متنوع در آن حضور خواهند داشت.»