• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/09/22 ساعت 01:30

    پس از چند بار تکذیب خبر«وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های توزیع شده» از سوی برخی نهادها، به ویژه مسئولین وزارت بهداشت به عنوان مسئول سلامت مردم، در نهایت خبر امروز تایید شد!
    #وزارت_بهداشت
    #سعید_نمکی