• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/09/14 ساعت 17:59

    #جوادظریف: اگر تروئیکای اروپایی درپی اندکی اعتبار جهانی است، ‌ می‌تواند با اعمال حق حاکمیت به جای تسلیم شدن در برابر قلدری آمریکا شروع کند.

    https://www.irna.ir/news/۸۳۵۸۲۳۶۵