• نمی‌توانی به «دلایلی که همگان واقفند» استناد کنی. ۳- همتی بیش از یک‌سال است انتشار آمارهای رسمی را متوقف کرده و حتی وقتی می‌خواهد خبر «بسیار امیدوارکننده» بدهد، اصل خبر را نمی‌دهد. می‌گوید فلان شاخص «به رقم بسیار کمتری در مقایسه با رقم آن در یکسال گذشته رسیده است.»/ ۲