• مجید خسروانجم   khosroanjom_m@

    1398/09/12 ساعت 00:55

    پرت شدم به دهه‌ی هفتاد و دوران دانشجویی و نوای استاد شجریان و دلتنگی‌های جوانی و شب‌های طولانی خوابگاه و اشک‌های گاه و بی‌گاه و خنده‌های از ته دل.
    ایشالا می‌رم رشت و ماچش می‌کنم.