• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1398/09/12 ساعت 00:40

    به نظرم نباید از این توییت آسان گذشت!
    این استاد کهنه کار علوم ارتباطات سعى دارد به ما چه بگوید؟ آیا او با آنچه اتفاق افتاده مخالف بوده است؟ آیا دکتر آشنا قصد دارد به ما بگوید رییس جمهور نه تنها صداى ما مردم، که صداى مشاورانش را هم نمیشنود؟