• حبیب ازغدی   HabibAzqadi@

    1398/09/12 ساعت 01:31

    افراد دارای کفایت و لیاقتی وجود دارند که می‌توانند نمایندگان سالم و کارآمدی برای مردم باشند اما هر یک به دلیلی پا در گود انتخابات نمی‌گذارند.
    باز کردن این گره، خودش پیش‌شرط یک انتخابات پرشور و ‌یک مجلس سازنده است.