• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1398/09/12 ساعت 01:23

    حدود ۶۰هزار #معلول افغانستانی در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان محروم‌اند. بعضی از آنها سال‌ها انتظار یک ویلچر استاندار را می‌کشند.

    حذف‌شدگان؛ حتی سفارت #افغانستان و انجمن‌های فعال هم اطلاعی از رنج آنها نداشتند. گزارش مفصلی نوشتم:

    @shahrvand_paper