• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1398/09/12 ساعت 01:34

    شب که از نیمه می‌گذرد ، در سکوت خانه و تاریکی در تنهایی سوگواری می‌کنم و می‌گذارم پهنای صورتم خیس شود ، بدون این سوگواری منزوی تحمل روزگار برایم غیر ممکن می‌شود