• حبیب ازغدی   HabibAzqadi@

    1398/09/12 ساعت 01:28

    افراد دارای کفایت و لیاقتی که می‌توانند نمایندگان سالم و کارآمدی برای مردم باشند اما هر یک به دلیلی پا در گود انتخابات نمی‌گذارند.
    باز‌کردن این گره خودش پیش‌شرط یک انتخابات پرشور و ‌یک مجلس سازنده است.