• حمیده حبیبی   hamidehabibi@

    1398/09/12 ساعت 01:01

    چرا اینقد نگرانین دیگران تو حوزه‌ای که با شما کار نکردند برن کار کنن و از کارشون بگن؟
    چون به اندازه شما از سختکوشی تو کارشون عکس نمیزارن؟ یا حاضر نمیشن حقوق سازمانهارو بگیرن و خودشونو برند کنن؟
    یا فقط شما با حفظ سمت، حق صحبت کردن دارید؟