• این روش اطلاع‌رسانی مطلقا بی‌مصرف است. من به تو اعتماد ندارم، آقای همتی. و فکر می‌کنم بر خلاف ادعای تو، اتفاقا تغییرات خاصی در متغیرهای کلیدی بازار #ارز اتفاق افتاده است./ ۳ و پایانی