• فاطمه ترکاشوند   darhambaaf@

    1398/09/12 ساعت 01:31

    ●همسر دیگه ابراهیم که تنها توی بیابون از یه کوه به دیگری می‌دوه آب پیدا کنه ولی آب از زیر پای بچه‌اش می‌جوشه

    چقدر همه‌شون عجیبن!
    نه فقط به خاطر معجزات و کرامات، بلکه به خاطر ترکیب عجیبی که قرآن ازشون انتخاب کرده و پوشش داده.
    یه کم فکر کن! واقعا چرا؟