• زمانه‌ای شده که حتی اگه از مسی هم تعریف کنی، فحش می‌خوری:)) در نتیجه هرچیزی در زندگی برای‌تان مهم باشد جز فحش‌خوردن.