• زمانه‌ای شده که حتی اگه از مسی هم تعریف کنی، فحش می‌خوری:))
    در نتیجه هرچیزی در زندگی برای‌تان مهم باشد جز فحش‌خوردن.