• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1398/09/12 ساعت 01:06

    به سود روحانیه اگه این چند وزیر هم به هر دلیل استیضاح بشن یا استعفا بدن تا #دولت نیاز به رای اعتماد شه

    ۱. اگه رای نیاره بی اعتباریش برای نظامه

    ۲. اگه رای بیاری بی اعتباریش برای مجلسه

    شاید بپرسید روحانی نمیخواد بدنام‌ترین دولت بشه؛ بازنده رو از چی می‌ترسونید؟ یا همه یا هیچ کس