• هانیه سلطانپور   Haniesoltanpour@

    1398/09/12 ساعت 00:33

    ۱۳ نظامی فرانسوی در مالی کشته شدند نه توسط تروریستها یا حین عملیات نظامی بلکه فقط بالگردشان سقوط کرد و مکرون انها را قهرمان ملی خواند.
    مراسم تشیع پیکرشان را ببینید ومقایسه کنید با مراسم تشیع سربازی که توسط جندلله کشته شد یا نیروهای نظامیی که توسط تروریستها در سوریه کشته شدند