• حسین دهباشى   majazestan@

    1398/09/12 ساعت 00:27

    اسناد مکاتبات جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران یا جمهوری شورایی گیلان، نشان می‌دهد که جنبش جنگل به رهبری طلبه‌ای به نام یونس استادسرایی (میرزاکوچک خان)، با حمایت مالی و نظامی اتحاد جماهیر شوروی، قصد تجزیه‌ی گیلان را داشتند گرچه در اساسنامه‌شان جملاتی تزئینی در ایران‌دوستی آمده بود!