• فاطمه ترکاشوند   darhambaaf@

    1398/09/12 ساعت 01:31

    ●مادری که فرزند توی شکمش رو نذر می‌کنه و بعد که به دنیا میاد می‌گه خدایا تو خودت آگاه‌تری که «لیس الذکر کالانثی» ولی خدا همون دختر رو ازش قبول می‌کنه!
    ●مریم، اون دختر باکره‌ای که باردار می‌شه تا با هزار حرف وحدیث بجنگه!
    ●همسر ابراهیم‌که وقتی می‌فهمه درعین پیری بارداره، می‌خنده