• کارکنان @bbcpersian در این چند روز نشان دادند قلم و کاغذ دست آنها صرفا ظاهرسازی است و اگر مقدور باشد کاملا آماده‌اند اسلحه و دشنه در دست بگیرند و در خیابان‌های ایران آدم بکشند.