• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/08/25 ساعت 16:11

    مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی کشور:
    با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده برای #تاکسی‌‌ها احتمال افزایش قیمت تاکسیرانی وجود ندارد

    /شبکه خبر