• محل بازی عراق- ایران به دلیل ناآرامی‌ها در عراق تغییر کرد و اردن میزبان شد. AFC و فدراسیون فوتبال عراق بارها تذکر دادند که بازیکنان از اقدام سیاسی پرهیز کنند اماچندان فایده‌ای نداشت.
    بعد از به ثمر رسیدن گل عراق، صفا هادی ماسک زد و از تظاهرات‌کنندگان عراقی حمایت کرد.
    #ایران_عراق