• یکبار دیگر اثبات قدرت، نفوذ و تاثیرگذاری فوتبال …
    بعد از بازی تیم‌های ملی ایران و عراق و شکست تیم ویلموتس، خیابان‌های شهرهای مهم #عراق که در هفته‌های گذشته در تسخیر تظاهرکننده‌ها بود، غرق در جشن و پایکوبی شد.
    #ایران_عراق