• تصاویری جذاب که توسط دوربین پشت دروازه ورزشگاه آنفیلد بعد از گل شدن توپ از دروازه‌بان‌ها ثبت شده است.
    * به چهره گلرها دقت کنید؛ چیزی شبیه حس یک مغلوب و بازنده …