• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1398/08/21 ساعت 13:27

    حزب #برگزیت بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ از رقابت بر سر کرسی‌هایی که هم‌اکنون در اختیار حزب محافظه‌کار قرار دارد کناره‌گیری کرد. این حزب تنها برای کرسی‌هایی نامزد معرفی خواهد کرد که احزاب مخالف دولت در اختیار دارند.

    #Brexit