• سید سبحان بطحایی   _bathaei@

    1398/08/20 ساعت 06:54

    جوگیر شدن و دوربرداشتن برخی افراد همان‌قدر مبتذل است که کار شبکه ''من و تو''.
    البته فراموش نشود که شما در @bbcpersian گفتید خودتان از ایران خارج شدید و سیاسی نرفتید!