• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/08/19 ساعت 13:38

    براساس تصویب شورای عالی استاندارد مقرر شد که #پراید از ابتدای مرداد ۹۹ و #پژو ۴۰۵ از ابتدای خرداد سال آینده دیگر تولید نشود.
    ظرف شش ماه آینده گزارش جدیدی به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد تا نسبت به توقف تولید سایر خودروهای قدیمی نیز تصمیم‌گیری شود.

    /ایسنا