• دوست‌ داشتنی‌ترین و جذاب‌ترین کار تکراری دنیا؛ ضربات آزاد مسی.
    یکی از لذت‌های خاص دنیا؛ تماشای هنرنمایی تکراری مسی.
    *باز هم هت‌تریک لئو. ۲ گل تماشایی از روی ضربه آزاد.
    #بارسا_سلتاویگو
    #مسی