• پول به حساب ویلموتس واریز شد؛ این جمله تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امروز یکی ازمهم‌ترین خبرهای حوزه ورزش بود.
    واقعا در کجای دنیا رسانه‌ها مجبور می‌شوند پرداخت حقوق یک مربی آن هم درحال فعالیت را به عنوان یکی از اخبار مهم‌شان انعکاس دهند؟ اما خب اینجا ایران است …
    #ویلموتس
    #تیم_ملی