• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

    1398/08/17 ساعت 19:00

    زیرمجموعه‌های دولت چرا از روند رسیدگی به زلزله‌زدگان از خودشان عکس کم می‌گیرند؟!

    البته بهتر، اما دیگرانی بیشتر از کار کردن از خود عکس می‌گیرند برای تبلیغات!