• رئیس فدراسیون #فوتبال: در یک سال اخیر تنها ۳ میلیارد تومان از وزارت ورزش و جوانان به عنوان کمک مالی دریافت کرده‌ایم. هزینه برگزاری مسابقات بسیار سنگین شده؛ هر بازیکن لژیونر که برای @TeamMelliIran ما به میدان می‌رود، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای فدراسیون هزینه دارد/ ایسنا