• پشت پرده افزایش قیمت پراید چیست؟

    سیدمحمد بحرینیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد به #خبرآنلاین گفت:
    مهم‌ترین دلیلی که در هفته گذشته شرایط رابه سمت افزایش قیمت سوق داد اعلام خبر توقف تولید #پراید و #پژو ۴۰۵glx بود. این خبرشرایط را برای سفته بازی برخی فراهم کرد.