• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1398/08/17 ساعت 18:32

    دلایلی که برای استیضاح وزیر بهداشت عنوان شده هیچ کدام«کارشناسی» نیست.اگر موفقیتی باشد همین توزیع مناسب کادر درمان درمناطق محروم است.هر چند این توقع،نتیجه عملکرد پوپولیستی برخی مدیران سابق و کنونی وزارت بهداشت بوده که حالا دامن«نمکی»راگرفته است.ضمن آنکه انتخابات مجلس هم پیش روست!