• علی اصغر شفیعیان   shafieian1355@

    1398/08/17 ساعت 19:51

    جناب سردبیر! این چندمین بار است که به زبان فارسی به حذف منبع خبر در بی‌بی‌سی اعتراض می‌کنم. هم غیراخلاقی است و هم غیرقانونی. به نظر، تنها بخش فارسی چنین می‌کند وگرنه نقض کپی رایت پذیرفتنی نیست

    این خبر اختصاصی ماست:
    https://www.bbc.com/persian/live/۵۰۳۴۴۱۸۴?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=۵dc۵۸۸۳cae۵e۲۲۰۶۷۳۲۳۹۹d۴٪۲۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪۲۰٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪۲۰٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪۲۰٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪۲۰٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪۲۰٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪۲۰٪D۹٪۸۸٪۲۰٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪۲۰٪D۹٪۸۸٪D۸٪AB٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪۲۰٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪۲۰٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪۲۰٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪۲۰٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪۲۰٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪۲۰٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪۲۶۲۰۱۹-۱۱-۰۸T۱۵:۵۱:۴۲.۴۱۳Z&ns_fee=۰&pinned_post_locator=urn:asset:d۴ec۰۴۰e-۱۷۷۷-۴b۹۷-a۲af-۲۷f۲۴۲۳a۲۶be&pinned_post_asset_id=۵dc۵۸۸۳cae۵e۲۲۰۶۷۳۲۳۹۹d۴&pinned_post_type=share …
    @BehnoudMasoud @bbcpersian @azimia۰۱