• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1398/08/17 ساعت 18:19

    تمامی ۲۰۲۴سایت ارتباطی آذربایجان شرقی وضعیت سبز دارند و‌تاکنون مشکل دسترسی نداشتیم. بادقت از نیمه شب مشغول پایش شبکه و افزایش ظرفیت هستیم. وزارت ارتباطات امکاناتش را برای امدادرسانی بسیج کرده و در آماده‌باش قرار دارد.
    عزیز آذربایجانیلار سیزین یانیزدیوخ و سیزلری چوخ سویوروخ
    #زلزله