• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/08/17 ساعت 19:05

    #قالیباف دربرنامه دستخط بطرز عجیبی ازمساله #عیسی_شریفی قائم‌مقامش عبور کرد. وقتی مجری گفت: «یکی ازهمکاران شما درشهرداری هم پرونده‌ای دارد و رسیدگی می‌شود.» بجای پرداختن به او، به دفاع ازخود درمورد #املاک_نجومی پرداخت. این نشان میدهد همچنان قالیباف ازحرف زدن درموردشریفی واهمه دارد