• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/08/17 ساعت 18:31

    سعید اهل کرمانشاه از سگی معلول به نام «قهوه‌ای» نگهداری می‌کند. قهوه‌ای اجازه نمی‌دهد فردی به جز سعید به قفسش نزدیک شوند. قهوه‌ای چهار سال پیش در یک تصادف در اتوبان همت تهران صدمه دید و یک پایش قطع شد. بی‌خانمانی از دیگر گرفتاری‌های پیش روی این سگ بود.
    : https://www.irna.ir/photo/۸۳۵۴۲۳۶۲