• روزنامه صبا   rooznamehsaba@

    1398/08/17 ساعت 18:26

    اعضای شورای عالی بیست و سومین جشنواره تولیدات مراکز معرفی شدند

    با حکم دکتر علی دارابی معاون امور استان‌ها، اعضای بیست و سومین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما منصوب شدند.