• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1398/08/17 ساعت 18:35

    در پی اشتباه در انجام عمل جراحی؛ رئیس‌بیمارستان شهید رجایی شیراز از بیمار و خانواده‌ وی عذرخواهی کرد https://www.ilna.news/fa/tiny/news-۸۳۱۷۶۴ …